Napísal: Jan Joanis Haluza

Zverejnené: 01. 04. 2018


Čo je parkour?

Na internete nájdeme desiatky, možno stovky definícii toho, čo parkour je. V skutočnosti je ale veľmi ťažké parkour definovať jednou vetou tak, aby to dávalo význam. Každý, kto sa parkouru venuje vie, že parkour je omnoho viac, ako sa vojde do jednej vety. Napriek tomu je dobre mať po ruke nejaké to vysvetlenie pre náhodných okoloidúcich, ktorých zaujme náš pohyb. My sme si vybrali definíciu Davida Bella a organizácie American Parkour (na jej tvorbe sa podieľali traceuri z celých Spojených štátov):

„Parkour je metóda tréningu, ktorá nám umožňuje prekonávať prekážky v mestskom aj prírodnom teréne.“ (David Belle; http://youtu.be/FaPCHBVDnIU)

„Parkour je fyzická disciplína a metóda tréningu s účelom prekonať prekážky v ceste tým, že prispôsobíme svoj pohyb danému prostrediu.“ (American Parkour; http://americanparkour.com/academy/faq-english/faq/155/221-what-is-parkour)

Pri tvorbe hore uvedenej definície si americký traceuri boli veľmi dobre vedomí toho, že v nej niečo chýba. Často sa totiž v súvislosti s parkourom zmieňujú prvky, ktoré v definíciách nenájdeme. Rozhodli sme sa teda definíciu doplniť o kľúčové pojmy, ktoré približujú pohyb a jeho vlastnosti:

  • Parkour obnáša: dôsledný disciplinovaný tréning s dôrazom na praktickú silu, výdrž, rovnováhu, kreativitu, plynulosť, kontrolu, presnosť, priestorovú orientáciu a rozvoj netradičného vnímania priestoru a objektov.
  • Formy pohybu, ktoré sa v parkoure objavujú: beh, skákanie, preskakovanie, šplhanie, balansovanie, plazenie sa, pohyb po štyroch a pod. Do parkouru sú často zapojované aj pohyby z iných športov a disciplín, no gymnastické či akrobatické prvky sami o sebe neznamenajú parkour.
  • Parkourový tréning sa sústredí na bezpečnosť, dlhovekosť (dlhodobosť), osobnú zodpovednosť a sebazdokonaľovanie sa. Odradzuje od riskovania, predvádzania sa a nebezpečných kaskadérskych kúskov.

Nasledujúca časť je trochu na pomedzí. Každý z nás má iný prístup, no parkourová komunita funguje na istom základe, ktorý sa drží nasledujúceho:

  • Ľudia, ktorí trénujú parkour si vážia: komunitu (spoločnosť), pokoru, skromnosť, pozitívnu spoluprácu, zdieľanie znalosti, rešpekt ku všetkým ľuďom a miestam, a v neposlednom rade si uvedomujú dôležitosť „hrania sa“ v živote.

Vyššie uvedené prvky nájdeme v podstate všade, kde sa hovorí o parkoure. Pre príklad uvedieme, ako sa parkoure vyjadrujú niektorí český parkouristi.

„Parkour je metóda tréningu mysle a tela cez pohyb v prirodzenom prostredí.“ (Brandis)

„Parkour je prirodzený tréning tela a mysle, zdokonalený modernými znalosťami a metódami, s cieľom stať sa všestranne silným človekom, schopným pohybovať sa efektívne vo svojom prirodzenom prostredí (meste, lese, púšti, džungli, mori...) bez akýchkoľvek obmedzení času (rozumej veku).“ (Jan „Joanis“ Haluza)